ZC/1/DZ/2017 - zakończone

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z siedzibą przy Placu Jana Kilińskiego 3,
70-965 Szczecin, w trybie rozeznania rynku zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty za Zapytanie cenowe ZC/1/DZ/2017 na realizację zajęć praktycznych na szkoleniu „Elektryk” dla uczestników projektu „Dwa zawody – więcej możliwości” nr RPZP.08.06.00-32K035/17.

Szczegółowy zakres prac obejmuje realizację zajęć praktycznych mających na celu przygotowanie uczestników do egzaminu czeladniczego w zawodzie elektryk przed komisją Izby Rzemieślniczej w wymiarze 120 godz/grupę.

Szczegółowy opis zapytania znajduje się w załączonym „Zapytaniu cenowym”.

Oferty prosimy składać do dnia 08.12.2017 na załączonym „formularzu ofertowym”