Informacja o projekcie

Projekt „Lepsza jakość poprzez nowe umiejętności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 PO KL.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej WZDZ w Trzebiatowie.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost aktywności i atrakcyjności zawodowej na rynku pracy 70 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej WZDZ w Trzebiatowie.

Działania

Wszyscy uczniowie kształcący się w szkole uczestniczyć będą w zajęciach:
- język angielski,
- doradztwo zawodowe,
- ABC przedsiębiorczości.

Dodatkowo każda klasa odbędzie spotkania z pracodawcami, dzięki którym zapozna się z wymaganiami, jakie stawiają potencjalnym pracownikom.

Termin realizacji

01.10.2011-31.12.2012