Uproszczone formy księgowości

19.05.2016r. (piątek) godz. 16.00

rozpoczynamy kurs:

"Uproszczone formy księgowości"


Szkolenie obejmuje 20 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu (mogą odbywać się w soboty) w zależności od grupy uczestników. 

W programie szkolenia m.in:

- zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- obsługa komputerowej księgi przychodów i rozchodów - Rachmistrz GT.