WAKACYJNA PROMOCJA

Rozpoczęcie kursu:

 

Kierowca - operator wózków jezdniowych

11.07.2017r. (wtorek) godz. 16.30

 

(500 zł. – WAKACYJNA PROMOCJA)

 

W cenie szkolenia:

  • zaj. teoretyczne z zakresu budowy oraz obsługi wózków, ładunkoznawstwa, bhp, wiadomości o dozorze technicznym

  •  bezpieczna wymiana butli gazowych

  • praktyczna nauka jazdy na 2 wózkach jezdniowych 


Wymagania stawiane kandydatom:

  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózka

  • wpłata zaliczki pierwszego dnia zajęć


CKZ Stargard umożliwia przystąpienie do egzaminu UDT przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego ze Szczecina (egzamin odbędzie się w CKZ Stargard)

 

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Więcej informacji w CKZ Stargard lub pod nr telefonu 91 577 26 42 lub 664 123 206