Zapraszamy na szkolenia...

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenia

w 2021roku : 

  • Operator wózków jezdniowych
  • Eksploatacja / dozór urządzeń el. i en. - Grupa 1,2,3
  • Spawanie w metodach 135,136,141,311,111
  • Specjalista do spraw kadr i płac z programem Płatnik i Gratyfikant
  • inne w zależności od potrzeb
  • Przygotowanie do egzaminu UDT 
  • Odnowienie uprawnień spawalniczych

W związku z sytuacją - zajęcia teoretyczne odbywają się w formie zdalnej poprzez program Teams. Zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

Więcej informacji pod nr tel. 664 123 206

ZAPRASZAMY