Kasjer złotowo-walutowy

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działalności kantorowej w zakresie organizacji i metod pracy oraz w zakresie umiejętności rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych, sprzedaży i kupna walut obcych (w tym również złotych polskich) na stanowisku kasjera złotowo-walutowego.


Wymagania stawiane kandydatom:

  • wykształcenie średnie (dopuszczalne zawodowe).


Przeciwwskazania:

  • karalność za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.


Program kursu:

Kurs obejmuje 22 godzin, w tym:

  • 16 godzin zajęć teoretycznych,
  • 6 godzin zajęć praktycznych.

Kurs trwa 5-6 dni. Zajęcia realizowane codziennie w dni powszednie w godzinach 16:00 - 20:00.


Informacje dodatkowe:

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym z zakresu objętego programem szkolenia.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z Rozp. MEN.


Cena katalogowa:

650,00
Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...