Eksploatacja/dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

Cel kursu:

Przygotowanie do uzyskania uprawnień energetycznych z zakresu eksploatacji/dozoru urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych, gr. E1/ D1.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat,
  • ukończona szkoła zawodowa w kierunku elektryk, elektromonter, elektromechanik, elektronik lub pokrewna; wykształcenie podstawowe z praktyką zawodową.

 

Program kursu:

Kurs obejmuje 31 godzin zajęć teoretycznych. Czas trwania ok. 2 tygodni.

Zajęcia realizowane są w tygodniu w godz. 16:00-20:00.

 

Informacje dodatkowe:

Kurs zakończony jest egzaminem przed Komisją Paliwowo-Energetyczną, powołaną przy WZDZ przez Prezesa URE – cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu.

 

Cena katalogowa:

650,00
Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...