Najważniejsze wydarzenia

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ZESPOLE SZKÓŁ WZDZ W ŚWINOUJŚCIU
Dodano: 2015-04-23

,,Blisko, bliżej, to już dziś’’ – tak mówią gimnazjaliści, którzy już dzisiaj rozpoczynają PISEMNY PAŃSTWOWY EGZAMIN GIMNAZJALNY.

więcej...

Mistrzostwa szkół – LICEALIADA ‘2015 w Świnoujściu
Dodano: 2015-04-15

W dniu 10 kwietnia odbył się w Świnoujściu turniej piłki nożnej szkół
ponadpodstawowych zwany LICEALIADA ‘2015. Turniej rozgrywany był na
stadionie OSiR ze sztuczną nawierzchnią.

więcej...

26.03.2015 Zebranie z rodzicami
Dodano: 2015-03-25

Dyrekcja oraz wychowawcy Zespołu Szkół WZDZ
w Świnoujściu informują rodziców o zebraniach z rodzicami, które odbędą się w czwartek, tj. 26 marca 2015 o godz.16.00. Na zebraniu rodzice uzyskają informację dotyczącą zachowania swoich dzieci jak również frekwencji na zajęciach szkolnych oraz praktycznych. Ze względu na ewaluację wewnętrzną, która w naszej szkole odbędzie się w dniach 14,15,16 kwietna wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.

więcej...

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI W ZESPOLE SZKÓŁ WZDZ W ŚWINOUJŚCIU
Dodano: 2015-03-19

Warto podkreślić ,iż prowadzenie różnorodnych, wielokierunkowych działań przez policję może zapobiec przestępczości nieletnich oraz zjawisku przemocy i demoralizacji w środowisku szkolnym.Do tego rodzaju przedsięwzięć należy zaliczyć prowadzenie spotkań profilaktycznych z uczniami.
Warto podkreślić , iż prowadzenie różnorodnych, wielokierunkowych działań przez policję może zapobiec przestępczości nieletnich oraz zjawisku przemocy i demoralizacji w środowisku szkolnym. Do tego rodzaju przedsięwzięć należy zaliczyć prowadzenie spotkań profilaktycznych z uczniami. W jednym z takich spotkań dnia 17 marca 2015 roku uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół WZDZ w Świnoujściu. Głównym tematem zajęć była odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne. Pani Magdalena Śnieć wyjaśniła w sposób bardzo przystępny młodym słuchaczom czym jest przemoc i jakie może przybierać formy. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję do zadawania pytań dot. bezpieczeństwa oraz właściwych postaw i zachowań. Na zakończenie spotkania policjant przedstawił również katalog środków wychowawczych i poprawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny wobec nieletniego, w przypadku zachowania niezgodnego z prawem. Uczniowie także zostali zapoznani z elementami cyberprzemocy. Takie spotkania mają na celu uświadomić młodym ludziom, jak ustrzec się przed przestępczością, nie tylko w środowisku szkolnym, ale także na co dzień, pamiętając, iż żyje się tylko raz.

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W ZESPOLE SZKÓŁ WZDZ W ŚWINOUJŚCIU
Dodano: 2015-03-05

W związku ze zbliżającymi się obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, które obchodzone jest corocznie 1 marca Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół WZDZ w Świnoujściu zorganizował uroczysty apel 3 marca 2015 roku.

więcej...

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI STRAŻY POŻARNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ WZDZ W ŚWINOUJŚCIU
Dodano: 2015-02-23

Dnia 17 lutego 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół WZDZ w Świnoujściu spotkali się z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.

więcej...