Dyrekcja i nauczyciele

KADRA 2022/2023

 

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot/funkcja

Kontakt

Wychowawca

Jarosław Czerniak

Dyrektor Szkoły, doradca zawodowy

jczerniak@wzdz.pl

Tel:91-321-51-36

Tel:505-115-455

 

Agnieszka Ciekańska-Kieraj

Pedagog szkolny

aciekanskakieraj@wzdz.pl 

Tel: 509-385-102

Klasa I a

Sabina Stawiarska

Język Polski, Biblioteka

sstawiarska@wzdz.pl

Klasa III

Sambor Kula

Matematyka, Informatyka

skula@wzdz.pl

 

 

Agnieszka Chabros

 

Historia

Historia i teraźniejszość

Wiedza o społeczeństwie

 

achabros@wzdz.pl

 

Teresa Matzko

Język polski dla obcokrajowców

tmatzko@wzdz.pl

 

 

Monika Kunkel-Ratajczak

Geografia

mkunkelratajczak@wzdz.pl

Klasa II

Alina Banach

Biologia

abanach@wzdz.pl

 

Patrycja Peters

Pedagog specjalny

Wychowanie do życia w rodzinie, Etyka

ppeters@wzdz.pl

 

 

Ewelina Sidor

Język angielski

esidor@wzdz.pl

 

Krzysztof Jachira

Podstawy przedsiębiorczości,

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

kjachira@wzdz.pl

 

Klasa I b