LO (Liceum)

Kontakty do nauczycieli 

Dyrektor Szkoły przypomina o dostarczeniu wszystkich prac kontrolnych do sekretariatu szkoły. 

Numer konta do wpłat za czesne :

21 1240 3813 1111 0010 8485 7098 

Materiały do nauki zdalnej

SEMESTR I

Podstawy przedsiębiorczości

Geografia

Geografia część 2 

Język niemiecki część 2

Język polski 

Język angielski

Język angielski_18.04

Język angielski_09_10.05

Chemia

Fizyka - praca kontrolna, egzamin 

Fizyka - materiały do zajęć

Biologia 


SEMESTR II

Podstawy przedsiębirczości 

Geografia

Geografia część 2

Język niemiecki część 2

Język polski strona 1 , strona 2

Język angielski

Język angielski_18.04

Język angielski_09_10.05

Chemia

Fizyka- praca kontrolna , egzamin 

Fizyka - materiały do zajęć 

Biologia

SEMESTR III

Geografia

Geografia część 2

Język niemiecki część 2

Język polski strona 1 , strona 2

Język angielski

Język angielski_18.04

Język angielski_09_10.05

WOS_18_19.4

SEMESTR IV

Język niemiecki część 2

Język angielski

Język angielski-18.04

Język angielski_09_10.05

Język polski strona 1 , strona 2

Geografia

WOS_18_19.04

SEMESTR V

Język niemiecki część 2

Język angielski

Język angielski 09_10.05

Język polski strona 1 , strona 2

Geografia

WOS_Historia i społeczeństwo_18-19.04

Informacja dyrektora dotycząca próbnego egzaminu maturalnego

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach: 

Terminy 

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00

2 kwietnia (czwartek)język polski (poziom podstawowy = PP) 

 język polski (poziom rozszerzony = PR)

 fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek) matematyka (PP)

 matematyka (PR)

 filozofia (PR)

 język łaciński (PR)

 historia sztuki (PR)  historia muzyki (PR) 

6 kwietnia (poniedziałek)języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR) 
7 kwietnia (wtorek) 

 biologia (PR)

 wos (PR)

 geografia (PR)

 informatyka (PR) 

8 kwietnia (środa)

 chemia (PR)

 język litewski (PP)

 język białoruski (PP)

  język ukraiński (PP)

 historia (PR)

 język litewski (PR)

 język białoruski (PR)

 język ukraiński (PR)

 język kaszubski (PR) 

Wskazane jest, aby słuchacze – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkole formie,

 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania; i wysłali swoje rozwiązania na adres e-mail: szkola.swinoujscie@wzdz.pl w tytule wpisując ; Próbna matura_LO_imię i nazwisko 

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;

 arkusze próbne, arkusze pokazowe;

 zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;

 filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii; 

 materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;

 materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;  materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

 zbiory zadań z matematyki;

 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;

 arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019. Sposób i tryb realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki.

 

  1. Konsultacje są prowadzone za pośrednictwem kontaktu mailowego z nauczycielem prowadzący dany przedmiot, szkolnej strony internetowej lub po uzgodnieniu z danym semestrem z mediów społecznościowych, platform edukacyjnych, komunikatorów społecznościowych.
  2. Nauczyciel określa czas na wykonanie zadania. 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu, poprawkowego egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości
i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

 

  1. Zasady wg WSO zapisane w Statucie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WZDZ w Szczecinie.
  2. Zastąpienie formy ustnego i pisemnego egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formę on-line bądź rozmowy telefonicznej