Czasowe ograniczenie pracy szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły