Doradca zawodowy, czyli kto?

To specjalista, najczęściej psycholog, socjolog lub pedagog, który jest świetnie zorientowany w sytuacji na rynku pracy i najnowszych trendach. Jego główne zadanie to pomoc w zaplanowaniu Twojej kariery zawodowej, tak, aby w pełni uwzględniała nasz potencjał, umiejętności i pasje. Takich ekspertów, choć jest to stosunkowo nowy zawód, jest w Polsce ok. 2,5 tys. Z ich pomocy skorzystać można m.in. w urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a od niedawna także w szkołach.
Również nasza szkoła daje możliwość spotkania się z doradcą i porozmawiania na temat Twojej ścieżki zawodowej.
Warto podkreślić, że doradca, nie tylko pomoże Ci określić Twoje mocne strony i zaproponuje ścieżkę rozwoju, ale także może Ci pomóc w takich kwestiach, jak napisanie CV, dobre przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej czy wzmacnianie pewności siebie.
Celem doradztwa jest, bowiem wspomaganie człowieka w samodzielnym osiąganiu przez niego dojrzałości poprzez rozwijanie racjonalności, krytycyzmu i odwagi w ocenie i wyborach.
Doradztwo może mieć charakter indywidualny (Ty-Doradca) lub grupowy, gdzie spotyka się z doradcą grupa osób zainteresowanych tą samą problematyką.
Spotkanie z doradcą może poszerzyć Twoje horyzonty i wskazać nowe możliwości. Pamiętaj jednak, że to tylko pewna propozycja. To, czy nabierze realnych kształtów zależy już tylko od Ciebie.