WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW

– do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych;

– należy zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły min. 1,5 m (także podczas przychodzenia i wychodzenia ze szkoły);

– przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego;

– zaleca się,aby uczniowie i nauczyciele wchodząc na teren szkoły powinny być zaopatrzeni w osłonę na nos i usta (maseczka lub przyłbica);

– każdy uczeń musi posiadać własny długopis i notatnik, nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi pomiędzy sobą;

– uczniowie zobowiązani są do nieorganizowania skupisk oraz grup sprzyjających bliskiemu kontaktowi pomiędzy sobą.