Zebrania szkolne

Na zebraniu rodzice uzyskają informację dotyczącą zachowania swoich dzieci jak również frekwencji na zajęciach szkolnych oraz praktycznych. Wychowawcy poinformują także rodziców o ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego. Zostanie także przedstawiony harmonogram imprez szkolnych oraz prac związanych z zakończeniem roku szkolnego. Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!