Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
Strona główna > Strona główna > Szkoła Świnoujście > Aktualności > Zawodnicy zakwalifikowani do eliminacji okręgowych decyzją Komitetu (...)

Zawodnicy zakwalifikowani do eliminacji okręgowych decyzją Komitetu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Poniedziałek 18 stycznia 2016, przez Sambor Kula

Eliminacje szkolne odbyły się 3 grudnia 2015 r. w szkołach ponadgimnazjalnych, które zgłosiły uczniów do udziału w zawodach. Do etapu okręgowego decyzjami Komitetów Okręgowych w Szkole Głównej Handlowej oraz w Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu zakwalifikowano 1252 zawodników.

Wyniki eliminacji szkolnych XI edycji Olimpiady

Eliminacje szkolne odbyły się 3 grudnia 2015 r. w szkołach ponadgimnazjalnych, które zgłosiły uczniów do udziału w zawodach. Do etapu okręgowego decyzjami Komitetów Okręgowych w Szkole Głównej Handlowej oraz w Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu zakwalifikowano 1252 zawodników.
Z naszej szkoły zakwalifikowały się 2 osoby:
  • Wiktoria Otkała 14 miejsce
  • Magdalena Cieslak 45 miejsce
Zawodnicy zakwalifikowani do eliminacji okręgowych decyzją Komitetu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w eliminacjach szkolnych i serdecznie gratulujemy uczniom, którzy wezmą udział w drugim etapie zmagań olimpijskich. 
Przypominamy, iż zawody okręgowe będą miały miejsce 3 marca 2016 r., w siedzibach Komitetów Okręgowych Olimpiady. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Olimpiady, który zawiera informacje na temat przebiegu zawodów okręgowych.

Liczba osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych oraz progi punktowe zostały ustalone zgodnie z zapisami Regulaminu Olimpiady Przedsiębiorczości (§4, pkt. 4.2.3.17 - 4.2.3.19):
§4, pkt. 4.2.3.17. Po dokonaniu weryfikacji Komitet Okręgowy podaje do wiadomości publicznej wyniki eliminacji szkolnych dla danego okręgu. Z zastrzeżeniem pkt. 4.2.3.19, do eliminacji okręgowych kwalifikowanych jest łącznie (tj. ze wszystkich okręgów) 1250 osób, przy czym podział 1000 miejsc na okręgi jest stały i wynosi po 200 miejsc na każdy okręg, a podział pozostałych 250 miejsc dokonywany jest po zamknięciu rejestracji na Olimpiadę Przedsiębiorczości i jest proporcjonalny do liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych okręgach. Do eliminacji okręgowych kwalifikowani są zawodnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w danym okręgu.
§4, pkt. 4.2.3.18. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez zawodników w eliminacjach szkolnych o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie pytań testowych z grupy zadań wyżej punktowanych.
§4, pkt. 4.2.3.19. Jeśli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji okręgowych, po uwzględnieniu pkt. 4.2.3.18, przyznana została więcej niż jednej osobie, wszystkie one przechodzą do eliminacji kolejnego szczebla.
Za zgodność z protokołami Komisji Okręgowych,
Marcin Dąbrowski
Sekretarz Podkomitetu Organizacyjnego Komitetu Głównego Olimpiady Przedsiębiorczości

Word - 128 kb


SPIP | szkielet | | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0