Zapytanie ofertowe nr 8/KZ/2018 - zakończone

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych na szkoleniu : „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136” w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb branż kluczowych i inteligentnych specjalizacji Pomorza zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego RPZP.08.06.00-32-K034/17” w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 23.04.2018.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty