Najważniejsze wydarzenia

XXII MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BADMINTONIE IM. WIESŁAWA DREWICZA
Dodano: 2021-10-13

W dniu 18 września 2021 roku w Choszcznie odbyły się XXII Mistrzostwa Polski pracowników oświaty w badmintonie im. Wiesława Drewicza organizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Z sukcesami uczestniczyli w nich nasi nauczyciele - Leszek Piórkowski oraz Miron Starosielec.

więcej...

Szkolenie „WF z AWF aktywny powrót do szkoły”
Dodano: 2021-10-13

W dniu 16 września 2021 roku w Szczecinie odbyło się szkolenie organizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „WF z AWF aktywny powrót do szkoły” dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Udział w nim wzięli nasi nauczyciele wychowania fizycznego Piotr Pawlonka i Dariusz Pilch. Trzeba wspomnieć że, Pan Darek stawił się mimo zwolnienia lekarskiego (jest po artroskopii kolana). Przy okazji życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

więcej...

Dzień Edukacji Narodowej
Dodano: 2021-10-13

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 października - zwany Dniem Nauczyciela) Samorząd Szkolny składa serdeczne życzenia, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły. W tym roku szkolnym 14 i 15 października są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej szkole. W związku z przypadającym również tego dnia Świętem Pracownika Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, życzymy wszystkim pracownikom WZDZ dużo zdrowia, energii i wytrwałości, oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych.
Uczniowie - pracownicy młodociani odbywają zajęcia praktyczne w tych dniach w swoich zakładach pracy.

Aktywna tablica
Dodano: 2021-10-01

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła w roku 2021 zakwalifikowała się i otrzyma wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica”. W ramach dofinansowania zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do 2 sal lekcyjnych. Sale wyposażone zostaną w tablice interaktywne, projektory multimedialne oraz głośniki.

Największa Szkoła Branżowa I stopnia w Szczecinie
Dodano: 2021-09-16

Z dumą i radością informujemy, że do naszej szkoły uczęszcza już – 490 uczniów!!!

więcej...

Zebranie z rodzicami
Dodano: 2021-09-08

Informujemy rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły o zebraniu w dniu 13 września 2021 roku (poniedziałek). Jest to zebranie rozpoczynające rok szkolny 2021/2022, na którym rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o bardzo istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły w bieżącym roku szkolnym. Zebrania odbędą się według przedstawionego harmonogramu.

więcej...

Plan lekcji
Dodano: 2021-08-31

Informujemy, że jest już dostępny Plan lekcji na nowy rok szkolny 2021/2022. Plan jest dostępny na naszej stronie, w dziale "Strefa ucznia". Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
Dodano: 2021-08-25

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i związanymi z tym obostrzeniami rozpoczęcie roku szkolnego dla poszczególnych klas odbędzie się 1 września 2021r w różnych godzinach. W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Harmonogram rozpoczęcia roku podany poniżej.

więcej...