Najważniejsze wydarzenia

Nauka po feriach
Dodano: 2021-01-17

Zakończyliśmy ferie zimowe, wracamy do nauki. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nauczanie zdalne jest przedłużone do końca stycznia (dotyczy przedmiotów teoretycznych) - co będzie później zobaczymy.

Zajęcia praktyczne dla uczniów:
- uczniowie - pracownicy młodociani odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców wg planu
- uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbywają zajęcia zgodnie z wcześniejszym grafikiem ustalonym przez instruktorów p.n.z., przekazanym do wiadomości uczniów przez dziennik Librus.

Nauczanie zdalne realizowane jest poprzez dziennik Librus oraz aplikację TEAMS. Prosimy o obserwowanie wiadomości w dzienniku i na platformie Microsoft Office 365 (poczta Outlook, kalendarz).

więcej...

Boże Narodzenie
Dodano: 2020-12-24

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Przedstawiciele Organu Prowadzącego, Dyrekcja Szkoły oraz Samorząd szkolny składają wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły i zakładu Serdeczne Życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i wielu sukcesów w szkole i w pracy!

Ferie
Dodano: 2020-12-23

Rozpoczynamy zimową przerwę świąteczną, która potrwa do 31 grudnia 2020r. W tym roku szkolnym ferie świąteczne w związku z trwającą pandemią koronawirusa, zgodnie z decyzją MEN przejdą od razu w ferie zimowe, czyli wypoczywamy do 17 stycznia 2021 roku. Przypominamy również o kwarantannie narodowej od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 roku. Jednym z zaleceń dotyczącym osób do 16 roku życia jest zakaz samodzielnego przemieszczania się, który obowiązuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00. Wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły życzymy przyjemnego wypoczynku.

Uwaga uczniowie pracownicy młodociani
Dodano: 2020-11-29

Wszystkim uczniom klas wielozawodowych będącymi pracownikami młodocianymi przypominamy, że od jutra, to jest 30 listopada wracają na zajęcia praktyczne do zakładów pracy. Zajęcia zdalne w szkole odbywają się według planów lekcji i zajęć praktycznych poszczególnych klas.

Zebranie z rodzicami on-line
Dodano: 2020-11-25

Informujemy rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły o zebraniu w dniu 30 Listopada 2020 roku (poniedziałek), godziny spotkań z każdym z wychowawców podane poniżej. W związku ze zdalnym nauczaniem w szkole, tym razem będzie to zebranie przeprowadzone on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, na którą rodzice muszą zalogować się loginem i hasłem swojego dziecka. Logowanie może się odbywać na telefonie, tablecie lub komputerze.

więcej...

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole - przedłużone
Dodano: 2020-11-05

Termin zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole został przesunięty do 29 listopada 2020 roku.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Sekretariat szkoły czynny będzie w poniedziałek i środę w godzinach od 10.00 do 13.00. (wyjątkowo z uwagi na Święto Niepodległości 11 listopada, sekretariat szkoły czynny będzie w czwartek 12 listopada). Kontakt telefoniczny pod numerem 507 891 698.

Sekretariat szkoły
Dodano: 2020-10-23

Informujemy, że sekretariat szkoły czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole
Dodano: 2020-10-23

Z dniem jutrzejszym szkoła nasza zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół przechodzi z trybu nauczania hybrydowego na tryb tylko zdalny. Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów kontaktować się będą z wami poprzez dziennik elektroniczny Librus i platformę Microsoft Office 365 (TEAMS, pocztę elektroniczną Outlook).

W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy mają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie klasy IIIc oraz uczniowie uczestniczący w projekcie unijnym (elektryk, spawanie MAG 135) przychodzą na zajęcia praktyczne według ustalonego harmonogramu.