Najważniejsze wydarzenia

Uczniowie - pracownicy młodociani !
Dodano: 2020-06-27

Od 29 czerwca 2020r. jak poinformowało MEN, przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Od poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Zakończenie roku szkolnego
Dodano: 2020-06-20

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych odbędzie się 26 czerwca 2020r. (piątek). Ze względu na panującą pandemię i ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem COVID-19 dyrekcja szkoły ustaliła harmonogram odbioru świadectw.

więcej...

Nabór 2020 / 2021
Dodano: 2020-06-10

Od poniedziałku, 15 czerwca rozpoczynamy nabór uczniów do Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021. W tym roku szkolnym nabór odbywa się drogą elektroniczną on-line na stronie "Nabór 2020" Kandydaci, których nasza szkoła jest pierwszym wyborem zgłaszają się do sekretariatu szkoły po druki niezbędne do przyjęcia do szkoły. Sekretariat czynny: 9.00 – 14.00 W czasie wizyty w szkole obowiązują bezwzględne zasady bezpieczeństwa (zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, do sekretariatu wchodzimy pojedynczo, zachowany odpowiedni dystans od drugiej osoby).

więcej...

Przygotowanie do remontu szatni
Dodano: 2020-06-04

W związku ze zbliżającymi się wakacjami oraz remontem szatni prosimy uczniów o odbieranie ubrań roboczych łącznie z kłódką i pozostawienie szafki otwartej (w celu jej pomalowania). W związku z epidemią COVID19 nie ma zajęć praktycznych w warsztatach, każda klasa ma wyznaczony termin (dzień i godzinę) na opróżnienie szafek.

więcej...

Przygotowanie do egzaminu czeladniczego – pracownicy młodociani
Dodano: 2020-05-31

Uczniowie klas trzecich pracownicy młodociani proszeni są o dostarczenie do właściwych izb rzemieślniczych dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

więcej...

Uwaga! - uczniowie klas trzecich
Dodano: 2020-05-31

Na podstawie rozporządzenia MEN z 28 maja 2020r. (poz. 952) uczniowie klas trzecich branżowych szkół I stopnia rozpoczynają od dnia 1 czerwca 2020 roku zajęcia praktyczne u pracodawców i w warsztatach szkolnych. Uczniowie klasy IIIc ze względów bezpieczeństwa będą podzieleni na grupy, a szczegółowe informacje przekażą instruktorzy praktycznej nauki zawodu w wiadomościach dziennika Librus.

Konsultacje w szkole
Dodano: 2020-05-28

Od poniedziałku, 1 czerwca 2020r. nasi uczniowie mają możliwość skorzystania z konsultacji w szkole. Wychowawcy poszczególnych klas poinformują uczniów o dokładnym terminie wizyty w szkole. Procedury bezpieczeństwa w czasie konsultacji dostępne na stronie internetowej.

więcej...

UWAGA! Uczniowie – pracownicy młodociani
Dodano: 2020-05-13

Uczniów odbywających praktykę u pracodawców prosimy o przekazanie druku do wystawienia oceny z zajęć praktycznych przez Waszego pracodawcę. Druki dostępne: w portierni, w sekretariacie szkoły, na Facebooku, na stronie internetowej szkoły, w e-dzienniku.

więcej...