ZC/1/KZ/2018 - zakończone

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z siedzibą przy Placu Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin, w trybie rozeznania rynku zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty za Zapytanie cenowe ZC/1/KZ/2017 na realizację zajęć wykładowych dla uczestników szkolenia „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135” dla uczestników projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb branż kluczowych i inteligentnych specjalizacji Pomorza zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego” RPZP.08.06.00-32-K034/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowy zakres prac obejmuje realizację zajęć teoretycznych mających na celu przygotowanie uczestników do egzaminu PRS w wymiarze 20 godz/grupę.

Szczegółowy opis zapytania znajduje się w załączonym „Zapytaniu cenowym”.

Oferty prosimy składać do dnia 23.02.2018 na załączonym „formularzu ofertowym