Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z siedzibą przy Placu Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin, w trybie rozeznania rynku zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty cenowej za Zapytanie cenowe ZC/1/SZ/2020 na realizację zajęć teoretycznych i praktycznych na szkoleniu „Elektryk z uprawnieniami SEP” dla uczestników projektu „Szkolnictwo zawodowe – nasza przyszłość ”RPZP.08.06.00-32-K008/19.

Szczegółowy zakres prac obejmuje realizację zajęć teoretycznych i praktycznych mających na celu przygotowanie uczestników do egzaminu czeladniczego w zawodzie elektryk przed komisją Izby Rzemieślniczej oraz do zdania egzaminu i uzyskania uprawnień SEP w wymiarze 240 godz/grupę.

Szczegółowy opis zapytania znajduje się w załączonym „Zapytaniu cenowym”.

Oferty prosimy składać do dnia 25.09.2020 na załączonym „formularzu ofertowym