Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie dostawcy wyposażenia warsztatów CNC w ramach projektu „CNC – zawód przyszłości” RPZP.08.07.00-32-K001/20 w ramach działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 15.01.2021.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Specyfikacja zamówienia

Załącznik 2: Formularz oferty

W ramach zapytania wpłynęły oferty:

Metalzyt - Hurt sp. z o.o. ul. Bardowskiego 2 , 43-300 Bielsko-Biała na kwotę 26.096,03

Z.U.H. ELKTO Krzysztof Kotkowski ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom na kwotę 25.989,90

Do realizacji przyjęto ofertę firmy Z.U.H. ELKOT Krzysztof Kotkowski