Informacja o projekcie

Projekt „Jestem dobry - będę lepszy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 PO KL.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej WZDZ w Trzebiatowie.

Cele projektu

Wzrost przygotowania do wykonywania zawodu 80 uczniów ZSZ WZDZ w Trzebiatowie we współczesnych realiach w okresie IX 2013-XII2014 poprzez uczestnictwo w praktykach zawodowych.

Działania

W ramach projekty przewidziane są następujące działania skierowane do uczniów ZSZ WZDZ w Trzebiatowie:
1. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących
2. zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedsiębiorczości
3. zajęcia pozalekcyjne z technologii informacyjnych
4. zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego z elementami ITC
5. zajęcia z doradcą zawodowym
6. staże u pracodawców
7. utworzenie Szkolnego Osrodka Kariery

Termin realizacji

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2013-31.12.2014