Informacje o projekcie

Projekt „Równy start - szansą na lepszą przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 PO KL

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest podniesienie do 80% zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów ZSZ WZDZ w Szczecinie kształcących się w zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, elektromechanik w sesji letniej 2010/2011.

Cele szczegółowe
- poprawa jakości nauczania w ZSZ WZDZ
- wzrost umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu
- wzrost świadomości dotyczącej egzaminów państwowych
- wzrost świadomości konieczności samodoskonalenia
- poprawa wizerunku szkoły

Termin realizacji

01.01.2010-31.08.2011