Informacje o projekcie

Projekt "Akademia hotelarza- szkolenia języka rosyjskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 PO KL.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firmy Zdrojowa Hotels sp. z o.o. oraz Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej sp. z.o.o sp. k. na szkolenia języka rosyjskiego dla swoich pracowników.

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie do końca VI 2015 roku konkurencyjności dwóch średnich przedsiębiorstw z Kołobrzegu: Zdrojowa Hotels sp. z o.o. oraz Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej sp. z.o.o sp. k., poprzez wzrost kompetencji językowych u ich 140 pracowników potwierdzonych Certyfikatem Językowym TELCj.

Działania:

W ramach projektu pracownicy wskazanych przedsiębiorstw będą uczestniczyć w szkoleniach języka rosyjskiego. Celem szkoleń jest nabycie lub podniesienie wśród uczestników kursu umiejętności skutecznego komunikowania się z klientem obcojęzycznym. Elementy umiejętności językowych doskonalone w trakcie szkolenia: słuchanie, czytanie, porozumiewanie się, samodzielne wypowiadanie się, pisanie.

Program szkolenia obejmuje tematykę zawodową związaną z pracą w hotelu. Szczegółowa tematyka zajęć:
moduł I - hotel - 38 godzin;
moduł II - gastronomia - 24 godziny;
moduł III - turystyka - 24 godziny;
moduł IV - korespondencja - 8 godzin;
przygotowanie do egzaminu TELC - 6 godzin
(razem 100 h).

 

Termin realizacji:

projekt realizowany jest w okresie 01.04.2014-30.06.2015