Promocja wrześniowa


08.09.2017r. o godz. 15.30 rozpoczynamy kurs:

 

Kierowca – operator wózków jezdniowych

II WJO

koszt kursu - 500,00 zł.


ZAPRASZAMY SERDECZNIE

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA CZEKAJĄ WŁAŚNIE NA CIEBIE!!!!


W cenie szkolenia:

  • zaj. teoretyczne z zakresu budowy oraz obsługi wózków, ładunkoznawstwa, bhp, wiadomości o dozorze technicznym
  • bezpieczna wymiana butli gazowych
  • praktyczna nauka jazdy na 2 wózkach jezdniowych


Wymagania stawiane kandydatom:

  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózka
  • wpłata zaliczki pierwszego dnia zajęć


CKZ Stargard umożliwia przystąpienie do egzaminu UDT przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego ze Szczecina (egzamin odbędzie się w CKZ Stargard)