Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Cel kursu:

Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawne II WJO). Uzyska uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli lpg w wózkach zasilanych gazem.


Wymagania stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat,
  • ukończenie szkoły podstawowej/gimnazjalnej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu/uczestnictwa w kursie wystawione przez lekarza medycyny pracy.


Program kursu:

Kurs realizowany według programu szkoleniowego zatwierdzonego przez UDT w Warszawie.

Kurs obejmuje 49 godzin, w tym:

  • 34 godziny zajęć teoretycznych,
  • 15 godzin zajęć praktycznych / na 1 osobę.

Kurs trwa ok. 1 miesiąca, 2-3 x w tyg., w godzinach 16:00-20:00


Informacje dodatkowe:

Praktyczna nauka jazdy realizowana jest na wózkach jezdniowych podnośnikowych w grupach max. 3 osobowych. Czas szkolenia praktycznego dla grupy 3 osobowej jest liczony jednocześnie dla wszystkich 3 uczestników, pod warunkiem, że osoby aktualnie nie jeżdżące wózkiem obserwują wykonywane manewry, odnotowując błędy popełniane przez osobę, która aktualnie wykonuje ćwiczenia.

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie. Koszt egzaminu nie jest ujęty w cenie kursu.


Cena katalogowa:

650,00
Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...