Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej

Cel kursu:

Przygotowanie wyznaczonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy.


Wymagania stawiane kandydatom:

  • brak.


Program kursu:

Kurs obejmuje 16 godzin zajęć.

Czas trwania 4 dni. Zajęcia realizowane są w dni powszednie w godzinach 16:00 - 20:00.


Informacje dodatkowe:

Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności odbywa się na podstawie egzaminów cząstkowych (ustnych i praktycznych).

Kurs kończy się na podstawie zaliczeń cząstkowych przedmiotów. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z Rozp. MEN.


Cena katalogowa:

Do uzgodnienia w zależności od liczby osób.
Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...