Wizażysta

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przyuczenie do wykonywania zawodu oraz przygotowanie do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie wizażysta.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Ukończone 18 lat
  • świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie lek. Med. Pracy o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie

 

Program kursu:

Kurs obejmuje 160 godz., w tym:

  • 60 godz. zajęć teoretycznych
  • 100 godz. zajęć praktycznych

Kurs trwa ok. 1 miesiąca. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku (ewentualnie weekendy) w godzinach 16:00-19:00 (weekendy od 09:00-15:00)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w OKZ ul. Norweska 12a.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym przed Komisją powołaną przez organizatora po którym absolwent otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem MEN.

Następnie absolwent przystępuje do egzaminu przed Komisją Izby Rzemieślniczej w Szczecinie, po którym otrzymuje świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażysta oraz EuroPass.

Cena kursu nie obejmuje kosztów egzaminu.

 

Cena katalogowa:
Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...