Certyfikaty i upoważnienia

Atest wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Atest uprawniający do organizowania i prowadzenia szkoleń spawalniczych w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym.

Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie wymagań normy ISO 9001:2008.

Certyfikat Polskiego Rejestru Statków

Certyfikat uprawniający do organizowania i prowadzenia szkoleń dla spawaczy przygotowujących do uzyskania uprawnień w zakresie spawania blach stalowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) – metoda 135, 136.

Certyfikat uznania

Certyfikat uznania wydany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uprawniający do szkolenia kadr morskich w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW.

Certyfikat wydany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach

Certyfikat uprawniający do organizowania i prowadzenia szkoleń „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym”.