Ośrodek egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Wykaz upoważnień do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • Kwalifikacja: ELE.01
  Zawód: Elektromechanik
  Nazwa kwalifikacji: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
   
 • Kwalifikacja: MEC.05
  Zawód: Operator obrabiarek skrawających
  Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie obrabiarek skrawających
   
 • Kwalifikacja: MEC.08
  Zawód: Ślusarz
  Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Zapraszamy do kontaktu:
Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
Plac Jana Kilińskiego 3
70-965 Szczecin
tel: +48 91 450 17 03
e-mail: szkola@wzdz.pl
https://szkola.wzdz.pl

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Trzebiatowie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Wykaz upoważnień do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • Kwalifikacja: MEC.08
  Zawód: Ślusarz
  Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
   
 • Kwalifikacja: DRM.04
  Nazwa kwalifikacji: Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
  Zawód: Stolarz oraz technik technologii drewna

Zapraszamy do kontaktu:
Zespół Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z siedzibą w Trzebiatowie
ul. Torowa 1
72-320 Trzebiatów
tel: +48 91 450 17 03
e-mail: szkola.trzebiatow@wzdz.pl
https://trzebiatow.wzdz.pl/szkola