Najważniejsze wydarzenia

Prezentacja sali nr 9
Dodano: 2020-09-22

Dziś zapraszamy do obejrzenia foto relacji z sali numer 9 gdzie odbywają się zajęcia z matematyki i informatyki.
Zapraszamy na stronę www.wzdz.pl i zapoznają się z ofertą szkoleniowo- edukacyjną Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

więcej...

Godziny pracy biblioteki szkolnej:
Dodano: 2020-09-21

PONIEDZIAŁEK: 08:00-08:55 , 15:50-17:00

WTOREK: 14:15-15:00 , 15:50-17:00

ŚRODA: 15:00-16:00

Zakup książek do biblioteki szkolnej
Dodano: 2020-09-21

W tym roku szkolnym do biblioteki zakupione będą nowości książkowe, za środki przyznane naszej szkole w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W związku z tym bardzo proszę rodziców, uczniów i nauczycieli, o zgłaszanie swoich propozycji. Mogą to być konkretne tytuły książek wydanych w ostatnich latach, nazwiska autorów, tematyka, dziedzina wiedzy. W ramach programu nie można kupować słowników, encyklopedii i podręczników.
Czekam na Wasze podpowiedzi! Propozycje proszę zgłaszać do Pani Sabiny Stawiarskiej ( poprzez e-dziennik lub email sstawiarska@wzdz.pl )

Udział Dyrektora Szkoły w konferencji regionalnej ZAWODOWCY NA START
Dodano: 2020-09-16

W dniu 15 września 2020 r. Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jako Regionalny Punkt Informacyjny FRSE, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowało konferencję regionalną pn. „Zawodowcy na start!”. Konferencja odbyła się w Starej Rzeźni przy ul. T.A. Wendy 14.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały główne inicjatywy i programy Komisji Europejskiej na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego, jak również działania o charakterze regionalnym w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Konferencja to miejsce na inspirację, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

ZEBRANIA Z RODZICAMI
Dodano: 2020-09-07

Bardzo proszę o zapoznanie się z harmonogramem spotkań z wychowawcami!

więcej...

Procedury bezpieczeństwa
Dodano: 2020-08-31

Zgodnie z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej publikujemy procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Zespołu Szkół w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

więcej...

Do 15 września 2020 r. można składać wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021.
Dodano: 2020-08-25

Urząd Miasta Świnoujście informuje, iż zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 t.j.), w roku szkolnym 2020/2021 kolejny raz będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujście.
Rodzice, opiekunowie prawni uczniów, a także pełnoletni uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Świnoujście mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

więcej...

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
Dodano: 2020-08-21

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem spotkań z wychowawcami klas.

więcej...