Biblioteka

Bibliotekarz: mgr Sabina Stawiarska

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

WTOREK 08:00-10:30

CZWARTEK: 08:00-08:45 i 12:30-14:15

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ